Taloustutkimuksen tekemä viestintätoimistojen imagotutkimus selvitti viestintätoimistopalveluja käyttävien päättäjien ja asiantuntijoiden näkemyksiä viestintätoimistojen osaamisprofiilista, yritysmielikuvasta, alan kehitysnäkymistä ja suositteluhalukkuudesta. Tutkimuksessa oli mukana 29 viestintäpalveluja tarjoavaa toimistoa. Tutkimukseen vastasi 667 yritystä.

Tutkimuksessa toimistojen osaamisprofiili keskittyi vahvasti mediaviestinnän, markkinointiviestinnän, konsultoinnin ja vaikuttajaviestinnän osaamiseen.

Osa toimistoista profiloituu selkeästi niin sanottujen perinteisten viestintätoimistopalvelujen tarjoajiksi ja osa vahvasti sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin tekemiseen.

"Vastaajat valitsivat neljä asiaa, jotka heidän käyttämänsä toimistot osasivat parhaiten. Toimistoissa on kuitenkin erilaisia osaamisprofiileja, esimerkiksi Kurio keskittyy sosiaaliseen mediaan ja verkkoon", Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Anne Melander kertoo M&M:lle.

Tulos kertoo Melanderin mukaan siitä, että viestintäpalveluiden ostajilla on vahva kuva siitä, millaisia palveluita viestintätoimistot tarjoavat.

"Tämä kertoo ehkä myös siitä, mistä palveluista vastaajilla on eniten kokemusta."

Tutkimukseen vastanneiden mukaan viestintätoimistojen tärkeimmät osaamisalueet ovat sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi. Tärkeässä roolissa ovat myös markkinointiviestinnän osaaminen ja strateginen suunnitteluosaaminen.

Tulevaisuudessa eniten lisääntyvät verkkoviestintään, verkossa tapahtuvaan sisällön jakoon, sosiaalisen median sisällöntuotantoon ja -hallintaan liittyvien palvelujen käyttö. Vastaajat karsivat tulevaisuudessa eniten painetuista tuotteista, kuten vuosikertomuksista ja sidosryhmälehdistä.

Tekir on ykkönen

Hyvä imago ei kerro toimistosta kaikkea. Melander toteaa, että jos toimistoja listattaisiin esimerkiksi tunnettuuden, suositteluhalukkuuden tai yleisarvosanan perusteella, Ellun Kanat olisi tutkimuksen kärkitoimisto.

"Jos tuloksien pohjalta pitäisi nostaa yksi toimisto ylitse muiden, se on varmasti Ellun Kanat, sillä se on saanut parhaimmat arviot tunnettuudesta, yleisarvosanassa ja sen suositteluhalukkuusindeksi on ihan omaa luokkaansa."

Alla oleva lista perustuu Melanderin mukaan pelkästään toimistojen yritysmielikuvatekijöiden arviointiin.

Tutkimuksen mukaan yritysimagoltaan parhaimmat toimistot ovat:

1. Tekir

2. Brunnen Communications

3. Pohjoisranta Burson-Marsteller

4. Medita Communication

5. OSG Viestintä

6. Cocomms

7. Netprofile Finland

8. Kurio

9. Hill and Knowlton Finland

10. Viestintätoimisto VCA