Vastuullisuus on tärkeä tekijä kiintymyksessä tiettyyn brändiin, selviää ympäristöasioihin erikoistuneen mainostoimiston Shelton Group inEco Pulse 2014 -tutkimuksesta.

Vuosittain tehtävän tutkimuksen verkkokyselyyn vastasi viime huhtikuussa 2 015 vähintään 18-vuotiasta amerikkalaista. Tutkimuksesta kertoo GreenBiz.

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään heille mieluisia brändejä ja sen jälkeen kysyttiin syitä kiintymykselle, ympäristö- ja yritysvastuutekijät nousivat lähes yhtä tärkeiksi kuin esimerkiksi tuotteen laatu tai asiakaspalvelu.

Myös kysyttäessä inhokkibrändejä ympäristö- ja yritysvastuuasiat nousivat merkittäviksi vaikuttajiksi. Esimerkiksi epäeettisyys, epärehellisyys ja moraalittomuus nousivat avoimissa vastauksissa esiin yhtä usein kuin omat huonot kokemukset brändin suhteen.

33 prosenttia vastaajista sanoi joskus valinneensa tuotteen toisen sijaan tai lakannut ostamasta jotakin tuotetta valmistajan ympäristövastuun takia. Ympäristöystävällisyyden korostuminen asenteissa ei kuitenkaan näy kuluttajien käyttäytymisessä, tutkimuksesta selviää. Kierrätysinnon kasvua lukuun ottamatta kaikki itseraportoidut ympäristötietoiset toimet, kuten kulutustottumukset tai veden säästäminen, olivat pysyneet edellisten tutkimusten tasolla tai vähentyneet.

"Siirtymä yhä ympäristötietoisempiin asenteisiin on jatkunut, ja myös huoli ja eko-syyllisyyden tunne on lisääntynyt, minkä pitäisi loogisesti johtaa kestävämpään kulutukseen. Ostokset ja toiminta eivät kuitenkaan ole kulkeneet linjassa väitettyjen uskomusten kanssa", Shelton Groupin toimitusjohtaja Suzanne Shelton sanoo tiedotteessa.

Shelton uskoo parantuneen talouden olevan ristiriidan taustalla.