Suomalaisista yrityksistä joka neljäs on joko käyttänyt tai tehnyt kokeiluja virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden kanssa.

Liiketoiminnassaan virtuaalisia teknologioita on kiinnostunut käyttämään reilu puolet, kertoo TNS Gallup in tutkimus.

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa herättää paljon kiinnostusta, sillä yrityspäättäjistä jo 87 prosenttia uskoo, että virtuaaliteknologiat tarjoavat uudenlaisia tapoja saavuttaa kilpailuetua lähitulevaisuudessa.

Konkreettisia virtuaalisten teknologioiden hyötyjä katsottiin tulevan esimerkiksi asiakaskokemukseen, markkinointiin, koulutukseen sekä yhteydenpitoon.

Sen sijaan virtuaaliteknologioiden osaajien kohdalla päättäjät huomasivat tulleensa pähkinän eteen. Heistä 65 prosenttia uskoo, että Suomessa on virtuaaliteknologian huippuosaamista, mutta silti yli 60 prosenttia päättäjistä ei tiedä mistä sitä löytyy.

Teknologian kehittymistä epäillään myös, sillä 58 prosenttia pohtii, onko teknologia vielä tarpeeksi kehittynyttä, jotta sillä saataisiin liiketoiminnan hyötyjä. Vastaajista kaksi kolmasosaa arvioi, että teknologioiden konkreettisia hyötyjä saataisiin aikaisintaan 3–5 vuoden kuluttua.

”Virtuaaliteknologioiden käyttö on tällä hetkellä polarisoitunutta – osa yrityksistä käyttää jo aktiivisesti, kun taas osa ei ole edes suunnitellut asiaa. Meillä on olemassa paljon tutkimustietoa siitä, että usein ensimmäisenä markkinoille ehtivällä on hyvät mahdollisuudet säilyttää asemansa markkinajohtajana tulevaisuudessakin. On kuitenkin muistettava, että kaikkein menestyvimpiä ovat ne tuotteet ja palvelut, jotka parhaiten täyttävät asiakastarpeen”, sanoo TNS Gallupin innovaatio- ja tuotekehitysjohtaja Katja von Afthan tiedotteessa.

”Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa aktiivinen yhdessä tekeminen palkitsee. Suunnitteluun kannattaakin osallistaa kaikki tahot teknologiaosaajista loppukäyttäjiin. Selkeän arvolupauksen ja syvällisen asiakasymmärryksen puute voi olla suurin sudenkuoppa virtuaaliteknologioiden kaupallistamiselle.”