Suomen matkailua edistävä Visit Finland kertoo myöntäneensä ensimmäiset kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland -merkit parillekymmenelle yritykselle.

Visit Finland arvioi yrityksiä luomillaan vastuullisuuskriteereillä, jotka ”huomioivat niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden”.

”Vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen toiminta on yhä tärkeämpää, kun kansainvälinen matkailu avautuu”, Visit Finland tiedottaa.

Visit Finlandin mukaan Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kunnan sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Nyt merkin saaneet yritykset ovat olleet mukana viime keväänä alkaneesta pilottivaiheesta lähtien. Merkkien myöntämisen myötä ohjelma avataan kaikille matkailuyrityksille ja -alueille.

Kestävän matkailun projektipäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo, että ohjelman aloitusta on odotettu.

”Vastuullinen toiminta ymmärretään pitkällä aikavälillä ainoaksi mahdolliseksi tavaksi tuottaa matkailupalveluita. Ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkakohteille konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen arkeen helpottuu”, Kokkarinen sanoo.

Ohjelma on maksuton, eikä yrityksen tarvitse olla vielä hakuvaiheessa ”valmis” läpäistäkseen kriteerit. Ohjelmalla tarjotaan kehityspolku ja konkreettiset työkalut merkin saavuttamiseksi.

Yksi merkin saaneista yrityksistä on posiolainen Holiday Village Himmerki, joka sanoo soveltaneensa kestävän matkailun periaatteita koko toimintansa ajan, mutta hyötyneensä ohjelmasta.

”Yhteistyö on auttanut meitä monissa käytännön asioiden ratkaisemisissa ja kannustanut eteenpäin kohti kestävämpää alueellista matkailua Posiolla”, toimitusjohtaja Reijo Lantto sanoo tiedotteessa.

Visit Finlandin mukaan kestävän matkailun tavoitteet tukevat keskeisiä valtakunnan tason tavoitteita muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja aluetaloudellisessa kehityksessä.

Lista Sustainable Travel Finland -merkin saaneista matkailuyrittäjistä löytyy täältä.