Yleisradion parlamentaarinen työryhmä kertoi torstaina 16. kesäkuuta, että Yle-vero säilyy ennallaan.

Viestinnän Keskusliiton vt. toimitusjohtaja Jukka Holmberg katsoo, että työryhmän esitykset jäivät odotettua pienimuotoisemmiksi, eivätkä ne juurikaan muuta Ylen asemaa suhteessa yksityisesti omistettuihin medioihin.

”Kotimaisen median moniäänisyyden turvaamiseksi on nyt olennaista, että Yle käyttää suurta verorahoitustaan julkisen palvelun ytimeen ja ottaa huomioon toiminnan vaikutukset muuhun mediamarkkinaan”, Holmberg sanoo tiedotteessa.

Holmberg on pettynyt siihen, että Ylen budjettia ei pienennetty, vaikka muista julkisista menoista leikataan ja yksityisen median tulot ovat laskeneet.

Yle-työryhmä tiedotti kuitenkin, että Ylen indeksitarkistukset jäädytetään vuosille 2017-2019. Perusteena tälle oli valtiontalouden tilanne.

Myös Sanomalehtien liiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta ihmettelee Ylen tehtävän ja rahoitustason määrittelyjä.

”Tuntuu oudolta, että työryhmä katsoo Ylen immuuniksi mediamarkkinan muutoksiin jopa vuosiksi eteenpäin. Muu julkinen sektori ja yksityinen media joutuvat myös jatkossa tehostamaan”, Putkiranta sanoo tiedotteessa.

Työryhmän ehdotuksessa esitetään, että Ylen tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Nykylain mukaan se voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

”Tämä muutos ei ota riittävästi kantaa Ylen verkkolehtimäisen toiminnan rajauksiin. Pysyvän rahoituksen turvin se on merkittävä haitta yksityisen mediasektorin digitalisaatioponnisteluille”, Putkiranta toteaa.

Jukka Holmbergilta irtoaa kuitenkin myös kiittelyä, että työryhmä esitti median monimuotoisuuden edistämisen lisäämistä Yleisradion tehtäväksi.

”On tärkeää, että Ylen julkisen palvelun tehtävän toteutumista ja markkinavaikutuksia arvioidaan myös yhtiön ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin. Tämän Ylen hallintoneuvostolle jääneen valvontatehtävän onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka kohtuullisiksi lehdistön ja muun yksityisen median toimintaedellytykset tulevaisuudessa muotoutuvat”, Holmberg sanoo.