Suomessa vallitsee markkinoinnin noidankehä, kerrotaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) investointiraportissa. Raportin mukaan noidankehä syntyy, koska markkinointia ei arvosteta ja siihen ei satsata.

Tarkastusvirasto haastatteli raporttiaan varten lähes 100 yritysjohtajaa, virkamiestä ja muuta asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa.

Valtiontalouden tarkastusviraston johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen sanoo, että ongelman juurisyy on markkinoinnin heikko arvostus Suomessa. Raportissa mainitaan, että markkinointia on pidetty ”pehmeänä alana”.

”Meille tuli sellainen käsitys tarkastuksen perusteella, että markkinoinnin osaamista ei arvosteta täällä Suomessa. Tämä on johtanut siihen, että markkinointia ei kyetä hyödyntämään yritysten kannattavuuden kasvattamisessa.”

Arvostuksen puute näkyy Pakarisen mukaan siinä, että markkinointiosaajat eivät kipua johtotehtäviin kovinkaan usein.

”Suomalaisten yritysten johtoasemiin valitaan tyypillisesti diplomi-insinöörejä ja talousosaajia. Markkinointiosaajia vähemmän. Se voi johtaa siihen, että puuttuu ymmärrys asiakkaasta.”

Raportissa kerrotaan, että epäonnistuminen markkinoinnissa ja tuotannon kuluttajasuuntautuneisuudessa johtaa siihen, että suomalaiset eivät pärjää kuluttajamarkkinoilla. Pakarinen selvittää, että Suomessa on muita Pohjoismaita vähemmän kansainvälisesti tunnettuja brändejä.

”Nokian menestyksen ajatellaan hiipuneen sen takia, että sen toiminta oli liian teknologiasuuntautunutta.”

Miten parempaan päin?

Tarkastusvirasto esittää, että esiintymistaidon opetukseen panostettaisiin enemmän peruskoulussa. Pakarisen mukaan esiintymistaidot voivat antaa hyvän pohjan myynti- ja markkinointitehtäviin.

”Kun opiskelijat valmistuvat peruskoulusta, heillä olisi paremmat puhe- ja esiintymistaidot.”

Raportissa esitetään myös Markkinoinnin kehittämiskeskuksen perustamista. Niin kutsuttu ”Makes” voisi raportin tekijöiden mukaan yhdistää markkinoinnin parhaita osaajia ja palvella yrityksiä yhteisprojektien avulla. Pakarisen mukaan olisi luontevaa, että yksityinen sektori vastaisi keskuksen perustamisesta. Raportin mukaan valtio voisi osin rahoittaa keskusta.

”Suomessa on vähemmän pohjoismaisten yritysten pääkonttoreita kuin muissa Pohjoismaissa ja arvokkaita brändejä on vähemmän. Tätä sillä saataisiin kasvatettua. Raportin mukaan Makes voisi olla moottori markkinoinnin arvostuksen kasvattamisessa”, Pakarinen sanoo.

Korjaus 11.4.2017: Jutussa kirjoitettiin arvollisesta kannattavuudesta. Käsite on muutettu kannattavuudeksi. Virke "Raportin mukaan valtio voisi rahoittaa keskusta" on muutettu muotoon "Raportin mukaan valtio voisi osin rahoittaa keskusta". Kolmannesta kappaleesta "Raportissa mainitaan, että markkinointia on pidetty aina ”pehmeänä alana”. Virkkeestä on poistettu aina-sana.