Perjantaina järjestettävässä palkintogaalassa julkistetaan tutkimuksen keskeiset tulokset ja palkitaan eri kategorioissa voittajiksi selviytyneet toimistot.

Kategorioita on kaikkiaan kuusi: markkinointiviestinnän toimistot, asiakasymmärrystoimistot, design-toimistot, teknologia- ja markkinointitoimistot, mediatoimistot ja viestintä-, PR- ja sisältötoimistot.

Markkinointiviestinnän kategoriassa on kaksi alakategoriaa myyntikatteen suuruuden mukaan. Muissa kategorioissa ei ole myyntikatteen mukaista jakoa osallistuneiden toimistojen lukumäärän vuoksi. Tutkimukseen ilmoittautui kaikkiaan 54 toimistoa. Niistä 45 sai riittävästi arvioita.

Alapuolelta löytyvässä listauksessa jokaisen kategorian voittaja on ilmoitettu ensimmäisenä. Muut kategoriassa shortlistalle selviytyneet toimistot on ilmoitettu aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate yli 5 miljoonaa euroa)

 • 1. Bob the Robot
 • Satumaa Family Business
 • TBWA\Helsinki

Markkinointiviestinnän toimistot (Myyntikate alle 5 miljoonaa euroa)

 • 1. Superson
 • Folk Finland
 • Nitro

Asiakasymmärrystoimistot

 • 1. Kopla Helsinki
 • Frankly Partners

Design-toimistot

 • 1. Pentagon Design
 • Agency Leroy
 • N2 Albiino

Teknologia- ja markkinointitoimistot

 • 1. P+SBD
 • Avaus
 • Mirum

Mediatoimistot

 • 1. Mindshare
 • Mediatoimisto Virta Helsinki
 • Vizeum

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot

 • 1. Republic of Communications
 • Ellun Kanat
 • OSG Viestintä

"Vuoden toimisto -tutkimus on merkittävä mahdollisuus kehittää suomalaista markkinointia ja mainontaa sekä nostaa alan arvostusta. Tutkimuksessa pureudutaan monipuolisesti toimistojen osaamiseen, muun muassa asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämiseen, markkinoinnin tuloksellisuuteen, hinta-laatusuhteeseen ja aloitteellisuuteen. Tutkimuksen tulokset auttavat tunnistamaan kehityskohteet ja johtavat parhaimmillaan toiminnan merkittävään paranemiseen. Tämän pitäisi lisätä myös markkinoijien intoa ja uskoa markkinointiin. Tämä ei ole yksin Alman projekti, vaan yhteisvedolla pyrimme viemään alaa eteenpäin", Alma Media n toimitusjohtaja Kai Telanne kommentoi.

"Tällaista tutkimusta ei Suomessa ole ennen ollut. Yleensä liikkeelle lähdetään mainonnan lopputulos edellä. Minusta on hyvä, että mietitään myös niitä prosesseja. Miten tehdään ja millä tehdään. Näiden asioiden miettiminen on erittäin tärkeää, koska ne ovat osa koko luovaa prosessia", arvioi Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Toimistojen toimintaa arvioitiin asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 725. Valtaosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Hanski-Pitkäkosken mukaan luottamuksen ja läpinäkyvyyden lisääminen toimistojen ja mainostajien välillä on koko alan kannalta ensiarvoisen tärkeä asia.

"Mainostajalle on tärkeää, että prosessit ovat avoimia. Tämä tutkimus lisää mielestäni avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamusta koko alalla."

Markkinoinnin kehittäminen lisää kilpailukykyä

Kai Telanne arvioi, että Vuoden toimisto -tutkimus on tullut nyt myös Suomeen jäädäkseen.

"Tuomalla Suomeen ruotsalaisen Reg in Årets Byrå –tutkimuskonseptin halusimme mahdollistaa sen, että markkinoinnin osaaminen, tuloksellisuus ja asiakasyhteistyö kehittyy. Ruotsissa tutkimus on toteutettu jo 17 kertaa ja siitä on tullut naapurimaassa markkinointialan merkittävin ja arvostetuin tutkimuskonsepti. Ensimmäiseen tutkimukseen Suomessa osallistui yhteensä 58 toimistoa ja yli 700 vastaajaa, tämä on hieno alku. Olemme valmiita jatkamaan, varmasti kehitettävääkin vielä löytyy. Tärkeintä on, että toimistot ja asiakkaat näkevät tässä arvon.

Yrityksien kilpailukyvyn kannalta markkinoinnin kehittäminen on olennaista. Telanne näkee, että tällä saralla on Suomessa vielä hyvin kehittämisen varaa.

"Suomi ja suomalaiset yritykset tarvitsevat enemmän ja parempaa markkinointia. Halu ja uskallus markkinoida on keskeinen voima yritysten kilpailukyvyn vauhdittamisessa – se on kasvun tekijä."

Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnistavastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.