ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on valinnut vuoden viestintäteoksi on Verohallinnon viestinnän. Vuoden viestintäammattilaiseksi valittiin valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ja vuoden johtajaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, tutkimusprofessori Mika Salminen. Palkinto elämäntyöstä myönnettiin Finnairin viestintäjohtajalle Arja Suomiselle. Vuoden 2020 viestintäpalkinnot jaettiin hybridimuotoisena järjestetyn ProCom-päivän yhteydessä 23. lokakuuta.

Vuoden viestintäteosta palkittu Verohallinto on kilpailun tuomariston mukaan onnistunut muuttamaan viestinnällisin keinoin kansalaisten mielikuvaa valtion viraston toimialasta. Verohallinto on uudistanut kansalaisten käsitystä verotukseen liittyvistä asioista viestimällä nykyään ymmärrettävästi, omaperäisesti ja hauskasti aiemmin tylsiksi koetuista aiheista.

”Viestintäkulttuurin muutosta ei voi tehdä ilman ylimmän johdon tukea. Verohallinnon viestintätiimi on saanut vapauden käyttää kekseliäisyyttään. Muut valtion organisaatiot ovat joutuneet miettimään viestintäänsä lähestyttävämpään suuntaan”, palkintoraati perustelee valintaansa.

Vuoden viestintäammattilaiseksi valittu valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski puolestaan laati tehtäväänsä tultuaan välittömästi hallitukselle viestintästrategian ja ryhtyi uudistamaan viestintää. Viime keväänä agenda muuttui koronaviruspandemian päivittäisviestinnän hoitamiseksi. Koronavirukseen liittyviä tilaisuuksia jouduttiin järjestämään erittäin runsaasti ja eri kohderyhmille, myös lapsille.

”VNK:n viestintä viestintäjohtaja Päivi Anttikosken johdolla suoriutui tehtävästä ammattimaisesti. Anttikosken tuki hallitukselle ja erityisesti pääministerille vaikeassa tilanteessa on huomion arvoinen ponnistus”, tuomaristo kommentoi.

Vuoden johtajaksi ProComin palkintotuomaristo valitsi THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan, tutkimusprofessori Mika Salmisen. Pandemian aikana viestintä on ollut erityisen tärkeässä asemassa yhteiskunnassa. Sen onnistumista on kritisoitu, mutta Salmisen osuutta THL:n viestijänä on myös laajasti kehuttu.

”Salminen on kestänyt hyvin julkisuuden paineet ja pystynyt viestimään johdonmukaisesti ja selkeästi koronatilanteen vaikutuksista kansalaisiin”, tuomaristo kiittää.

Palkinto elämäntyöstä myönnettiin Finnairin viestintäjohtajalle Arja Suomiselle. Suominen on pitkän linjan strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän kansainvälisen tason osaaja. Hän on toiminut uransa aikana viestinnän johtotehtävissä Suomen merkittävimmissä yrityksissä Nokiassa ja Finnairissa. Suominen on lunastanut sidosryhmiensä, kuten toimittajien ja oman henkilöstönsä kunnioituksen.

Viestintäpalkintoehdotukset on kerätty ProComin jäsenistöltä sekä muilta viestinnän ammattilaisilta. Lopullisen valinnan teki tuomaristo, johon kuuluivat työelämäprofessori Pekka Sauri Helsingin yliopistosta, M&M:n uutispäällikkö Jani Niipola, Vuoden viestintäammattilaisena vuonna 2019 palkittu viestintäyrittäjä Anna Sorainen sekä ProComin hallituksen puheenjohtaja, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen ja ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.