Wärtsilä nuudessa pääkonttorissa sijaitsevan Wärtsilä Experience Centerin jättinäytöillä pyörii näyttäviä kuvia luonnosta ja taustalla pauhaa musiikki. Merenkulkuun ja energiantuotantoon käytettäviä laitteita valmistavan Wärtsilän liiketoiminta on varsin kaukana kuluttajista, mutta yrityksen brändivideot vetoavat vahvasti tunteisiin.

Yksi Wärtsilän videoista, yhdessä Miltton inkanssa tehty An Oceanic Awakening, palkittiin toukokuussa Lontoossa Sabre Awards -kilpailussa parhaana brändivideona. Video on osa Wärtsilän viime syksynä esittelemää samannimistä hanketta, jossa se haastaa kaikki merialan toimijat mukaan tekemään yhteistyötä puhtaan ympäristön puolesta.

”Se ei ole kaunis filmi, vaan inhorealistinen. Viesti on, että jotakin on tehtävä heti, ja tässä on toimija, joka haluaa ottaa vastuuta”, sanoo Wärtsilän viestinnästä, brändistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Atte Palomäki.

Hankkeen tavoitteenaon muun muassa luoda SEA20-niminen suurten satamakaupunkien verkosto. Aluksi siihen kuuluivat Helsinki, Hampuri ja Rotterdam, ja sittemmin mukaan on tullut muitakin.

”Tarkoituksena on koota 20 kaupungin verkosto, jossa yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden, satamatoimijoiden, isojen laivayhtiöiden, logistiikkayhtiöiden, yliopistojen, futuristien ja muiden kiinnostuneiden kanssa mietitään, millainen kaupunkirakenne palvelee puhtaampaa ja ympäristötehokkaampaa tulevaisuutta.”

Palomäki ei kerro, kuinka paljon hanke maksaa, mutta hänen mukaansa investointi on iso ja teema on keskeinen osa Wärtsilän markkinointi-, brändi- ja viestintäkokonaisuutta. Kyseessä on pitkän aikavälin hanke, ei yksittäinen kampanja.

”Myös meriliikenteessä asiakkaidemme ympäristönormit ja loppuasiakkaiden vaatimukset alkavat olla yhä kovemmat, ja kankeana ja hidasliikkeisenä pidetty toimiala on sen vuoksi aktivoitunut hyvin.”

Esittelytilan suurimmalla näytöllä näkyvät valopisteinä maailman merillä seilaavat laivat. Oranssit pisteet ovat aluksia, joissa on Wärtsilän teknologiaa.

Automatisoitua signaalia liikkeistään lähettäviä aluksia on maailmassa kaikkiaan 70 000, ja niistä yli 40 000:ssa on Wärtsilän teknologiaa.

”Käytämme tätä tilaa asiakkaiden sitouttamiseen. Kun jaetaan dataa ja toimitaan yhdessä, järjestelmästä saadaan valtavasti tehottomuutta ja päästökuormaa pois.”

Wärtsilä onvastikään päivittänyt strategiaansa ja brändiään.

”Korostamme innovaatioita, yhdessä tekemistä ja puhdasta tulevaisuutta. Haluamme, että Wärtsilä yhtiönä tunnetaan niistä.”

Yhtiön pitkän aikavälin päämäärä on edistää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Myös voimalaitospuolella on oma strategiansa pyrkiä kohti täysin uusiutuvaa energiatulevaisuutta. Palomäen mukaan moni on kysellyt, eikö Wärtsilä polttomoottorivoimalaitosten valmistajana ammu tavoitteella itseään jalkaan. Yhtiön näkemys on, että pitkän aikavälin tulevaisuus vaatii monta pientä askelta.

”Ymmärrämme, että profiilimme on tulevaisuudessa toisenlainen. Emme pysähdy siihen, että tämän päivän teknologiaa pitäisi suojella, vaan siitä ponnistetaan eteenpäin.”

Artikkeli on julkaistu Kauppalehdessä 3.6.2019.