Ympäristö

Aleksi Ylä-Anttila 21.9.2018 11:34

Wärtsilän kansainvälinen Oceanic Awakening -hanke vetoaa kestävän kehityksen puolesta: "Jos tätä pidetään kampanjana, olemme epäonnistuneet"

Wärtsilä
Mitä satakaupungit ja meriliikenne voivat olla tulevaisuudessa? Wärtsilä kutsuu kaikkia meri- ja energiateollisuuden toimijoita sekä kaupunkien ja satamien toimijoita toimimaan yhdessä näiden isojen kysymysten ratkaisemiseksi.

Wärtsilän käynnistämä Oceanic Awakening -hanke kutsuu kaikki meri- ja energiateollisuuden, kaupunkien ja satamien toimijat pohtimaan yhdessä ratkaisuja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen ja palvelujen toimittaja Wärtsilä on käynnistänyt yhdessä Milttonin kanssa Oceanic Awakening -nimeä kantavan kansainvälisen hankkeen.

Aloite nostaa esiin, miten kaupunkien kantokyky on ylittymässä ja erilaiset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät lieveilmiöt synnyttävät yhtä merkittävämpiä haasteita maapallon ja koko ihmiskunnan tulevaisuudelle.

Monipuolinen, useamman vuoden kestävä hanke lanseerattiin An Oceanic Awakening -filmillä, jossa kuvataan, miltä tulevaisuuden maailma saattaa näyttää kaupunkien hallitsemattoman kasvun ja ympäristöhaasteiden vuoksi. Filmin on ohjannut Alex Hulsey ja tuottanut Somesuch.

Wärtsilän markkinointijohtaja Andrew Calzetti kertoo M&M:lle, että aloitteen tarkoituksena on toimia herätyksenä globaalisti koko ihmiskunnalle ja kutsua kaikkia kaupunkien, satamien, meriteollisuuden ja energiateollisuuden toimijoita kehittämään älykkäämpiä, turvallisempia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, jotka johtavat hiilivapaaseen tulevaisuuteen.

"Kehitys on huolestuttava. Vastikään Maailman ilmatieteen järjestö WMO julkaisi tilaston, jonka mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset tappiot olivat viime vuonna 330 miljardia dollaria. Syynä ovat kasvihuonekaasujen ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat luonnonmullistukset. Ainoastaan vuonna 2011 lukema on ollut suurempi, eli viime vuosi on toiseksi tappiollisin", Calzetti sanoo.

Hanketta suunnittelemassa ollut markkinoinnin konkari Olli Sirén Milttonilta kertoo, että Wärtsilä ja toimisto pyrkivät luomaan hankkeen kautta muutosta monella eri tasolla, jossa perinteinen markkinointiviestintä on vain yksi osa kokonaisuutta.

Konkreettisena avauksena Wärtsilä ja Miltton ovat käynnistäneet SEA20-foorumin, johon sitoutetaan maailman tärkeimpiä satamakaupunkeja seuraavan kahden vuoden ajan. Ensimmäiset foorumiin sitoutuneet kaupungit ovat Rotterdam, Hampuri ja Helsinki.

"Järjestimme Hampurissa seminaarin, jossa toimme yhteen vaikuttajia viidestä maailman isoimmasta ja merkittävästä satamakaupungista innovoimaan yhdessä, miten satamat voisivat kehittyä tulevaisuudessa ja miten koko Wärtsilän toimiala voisi mennä eteenpäin. Tapaamisessa syntyi mahtavia ideoita, joista olemme rakentaneet muutaman vision siitä, miten satama-alueet voisivat tulevaisuudessa ottaa aimo harppauksen eteenpäin", Sirén kertoo.

Satamakaupunkien rooli kestävämmän kehityksen prosessien luomisessa on merkittävä, arvioi Wärtsilä | Kuva: Wärtsilä

 

Calzettin mukaan meri- ja energiateollisuus eivät ole toistaiseksi valjastaneet käyttöön riittävästi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi.

"Tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen meriteitse on tehokasta. Tätä ketjua on kuitenkin mahdollista kehittää huomattavasti sekä merellä että satamissa. Esimerkiksi satamien logistiikkaketjut on mahdollista kytkeä toisiinsa kiinteämmin digitaalisuutta hyödyntäen", Calzetti sanoo.

Vaikka Wärtsilä on hankkeen alullepanija, Calzetti korostaa, että keskeisimpänä tavoitteena on saada kaikki meri- ja energiateollisuuden toimijat sekä kaupunkien ja satamien toimijat yhden ja saman agendan taakse.

Hänen mukaansa kaikkien meri- ja energiateollisuuden toimijoiden, kaupunkien ja satamien on toimittava yhdessä, jotta esimerkiksi digitalisaation tuomat mahdollisuudet saadaan tehokkaasti käyttöön.

"Se edellyttää datan jakamista ja joissain tapauksissa mahdollisesti myös muutoksia lainsäädäntöön. Emme voi ratkaista kaikkia maailman ongelmia kerralla, mutta voimme liittyä yhteen ja miettiä, millä tavoin voimme taklata näitä haasteita yksi kerrallaan."

Tarkkaa budjettia hankkeelle Calzetti ei avaa, mutta hän korostaa, että kyseessä on Wärtsilän mittapuulla ennenäkemättömän suuresta panostuksesta.

Calzetti paljastaa, että aloitteen käynnistäminen ja toteutus vaativat yritykseltä sen koko vuodelle laskettua markkinointibudjettia suuremman investoinnin.

"Tämä on rohkea, riskialtis ja hyvin kallis projekti, mutta kaikki organisaatiossa ovat sen takana, koska asia on äärimmäisen tärkeä ja kulkee suoraan käsi kädessä Wärtsilän arvojen kanssa."

Kansainvälistä yhteistyötä

Kansainvälisten kysymysten ratkaiseminen edellyttää myös kansainvälistä näkyvyyttä. Olli Sirén korostaa, että sekä Wärtsilä että Miltton eivät ajattele Oceanic Awakeningia kampanjana.

Sirénin mukaan kyse on operaatiosta, joka toimii niin vaikuttajaviestinnän, viestinnän, markkinointiviestinnän kuin perinteisen luovan toimiston suunnitteluosaamisen alueilla.

Hankkeen kansainvälisyydestä konkreettinen esimerkki liittyy Milttonin ja Wärtsilän järjestämiin vaikuttajatyöpajasessioihin, joissa on jo ollut mukana asiantuntijoita Singaporesta, New Yorkista ja muista suurista kaupungeista.

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös ulkomaiset tiedotusvälineet tarttuvat asiaan.

"Huomasimme äskettäin, että Forbes oli uutisoinut tästä hankkeesta. Wärtsilä on kansainvälinen yritys, joka toimii ympäri maapalloa. Niin pitää tämän hankkeenkin toimia", kiteyttää Sirén.

Miten näin pitkäkestoisen hankkeen ja suuren panostuksen onnistuminen määritellään? Andrew Calzettin mukaan olennaisinta on, että tietoisuus asian merkittävyydestä kasvaa ja konkreettinen työ muutoksen tekemiseksi alkaa välittömästi.

Hankkeen myötä Wärtsilä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa visioita siitä, miten satamakaupungit voivat tulevaisuudessa ottaa askeleita matkalla kohti kestävää kehitystä. | Kuva: Wärtsilä

 

"Jos tätä pidetään kampanjana, olemme epäonnistuneet. Minulle menestys tarkoittaisi sitä, että vuoteen 2020 mennessä SEA20-foorumissa on mukana yli 20 kaupunkia, jotka ovat aktiivisesti mukana dialogissa. Viiden vuoden kuluttua haluaisin nähdä, että esimerkiksi Helsingistä on tullut kaupunki, jossa ihmiset voivat elää ilman ylimääräistä melusaastetta, ja voin nähdä, kuinka lukuisat eri toimijat hyödyntävät kestävän kehityksen ratkaisuja."

Merimoottoreita ja voimaloita valmistavan Wärtsilän liikevaihto tilikaudella 2017 oli noin 4,9 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli 4,8 miljardia euroa.

Konsernin liiketulosvuonna 2017 oli 590 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liiketulos oli 583 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 lopussa Wärtsilän henkilöstön lukumäärä oli 17 866.

Miltton Group työllistää yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö