Vaikuttajamarkkinoinnista puhutaan paljon ja sen markkinan ennustetaan jopa tuplaantuvan tänä vuonna. Se tarkoittaa, että mullistuksia on luvassa. Briteissä päämajaansa pitävän Whalar-vaikuttajamarkkinointitoimiston toimitusjohtaja Neil Waller ennustaa AdAgessa millaisia. Hänen ydinviestinsä on, että ala siistiytyy ja ammattimaistuu.

1. Maksetusta näkyvyydestä tulee normi

Wallerin mukaan on luonnollista, että mediabudjetit ovat jatkossa entistä suuremmin yhteydessä myös vaikuttajamarkkinointiin ja rahalla vahvistetusta some-näkyvyydestä tulee tavallisempaa.

Myös brändi hyötyy, sillä tämä mahdollistaa paremman tulosten mittaamisen, vahvistaa tulosten raportointia sekä kampanjan läpinäkyvyyttä, lisää kontrollia kohdentamiseen ja tietysti lisää myös paljon kaivattuja skaalaa ja tavoittavuutta. Alustoille mainosraha on ilmiselvä kultakaivos.

2. Mittaus kehittyy pinnallisesta

Vaikuttajamarkkinointikenttä on aivan liian pitkään luottanut some-mittareihin kuten sitouttavuuteen ja seuraajamääriin onnistumisen mittareina.

”Nämä turhamaisuusmittarit ovat parhaimmillaankin vain korvike, eivätkä anna mitään oikeaa indikaatiota siitä, kuka vaikuttaja on brändille oikea tai tuottiko yhteistyö oikeasti menestystä bisnestavoitteiden näkökulmasta”, Waller kirjoittaa.

Jatkossa vaikuttajamarkkinoinnin onnistumista mitataan brändiarvotutkimuksilla, konversiolla ja myynnin kasvuraporteilla sekä luovalla analyysilla, jossa vaikuttajien työtä verrataan suoremmin markkinoinnin muihin osiin.

3. Vahvoista briifeistä onnistumisen kulmakivi

”Vaikuttajamarkkinoinnilla on tapana epäonnistua siinä, mitä viestejä julkaistaan”, Waller väittää.

Firmat toisin sanoen puuttuvat liikaa pestaamiensa vaikuttajien luovaan vapauteen, mikä puolestaan johtaa sisältöön, joka ei käy järkeen vaikuttajalle tai hänen yleisölleen. Toinen ääripää on täydellinen vapaus, joka voi tuottaa suosittua sisältöä, mutta ei välitä brändin toivomaa viestiä ja näin ollen vaikuta siihen.

Tämän ongelman ratkaisuun tarvitaan vahva briiffi, joka tuottaa oikeammanlaista viestiä vaikuttajalle sopivaan, autenttisempaan sävyyn.

4. Yhteistyöstä tulee pitkäkestoisempaa

”Onnistumisen parempi mitattavuus yhdistettynä vaikuttajamarkkinoinnin tärkeyteen brändeille vie epäilyksettä tilanteeseen, jossa tehokkaimmat vaikuttajat solmivat pidempiä yhteistyösopimuksia brändien kanssa”, Waller uskoo.

Tämä hyödyttää molempia osapuolia. Vaikuttajasta tulee aidompi osa markkinointikoneistoa ja yhteistyö ohjaa todellista tuote- ja markkinanäkemystä. Parhaassa tapauksessa brändi ja vaikuttaja voivat suunnitella yhdessä tuotteita tai jopa uusia brändejä.

Vaikuttajalle yhteistyö luo taloudellista turvaa ja sallii hänen tehdä pitkäjänteisesti sisältöä, joka on luontevaa sekä hänelle että hänen yleisöilleen.

5. Läpinäkyvyyskeskustelu ei ole enää keskiössä

Wallerin mukaan ei ole mikään ihme, että läpinäkyvyyden puute on ollut valtaisa valituksen aihe vaikuttajabisneksessä. Tätä ovat ruokkineet lukuisat uutiset piilossa tehdyistä kampanjoista, bottitileistä, väärennetyistä yleisöistä, manipuloiduista tuloksista sekä orgaanisen ja maksetun välisen rajan hämärtämisestä.

Waller uskoo, ettei ole realistista uskoa ongelmien ratkeavan kokonaan vielä tänäkään vuonna, mutta parempi data, teknologia ja koulutus mahdollistavat paremman prosessin. Tämä puolestaan toivon mukaan vie läpinäkyvyydestä keskustelun pois vaikuttajamarkkinoinnin ytimestä.