Korkein oikeus on kumonnut markkinaoikeuden kahden vuoden takaisen päätöksen, jonka mukaan urheiluvälineliike XXL :n markkinoinnissaan käyttämän hintalupauksen sanamuoto ei johtanut kuluttajaa harhaan, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessa. Asia palautuu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamies katsoi vuonna 2014, että urheiluvälineliike XXL loi markkinoinnillaan mielikuvaa hintaedusta, jota ei ollut varmuudella olemassa. Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen, koska yritys ei muuttanut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaiseksi. Esimerkiksi hintalupausta koskevista tuotteista vain noin puolet löytyi muiden yritysten tarjonnasta.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen marraskuussa 2015 katsottuaan, että XXL:n markkinoinnissaan käyttämän hintalupauksen sanamuoto ei johtanut kuluttajaa harhaan.

Kuluttaja-asiamies valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen viime vuonna. Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen joulukuun 7. päivä ja palautti asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden mukaan markkinaoikeus ei ollut ottanut harhaanjohtavuutta arvioidessaan huomioon kaikkia esille tulleita seikkoja kokonaisuudessaan.

"Markkinaoikeus oli perustanut ratkaisunsa mainoksessa käytettyihin sanamuotoihin, vaikka ratkaisevaa olisi korkeimman oikeuden mukaan ollut arvioida sitä mielikuvaa, joka keskivertokuluttajalle XXL:n mainonnasta syntyy. Korkein oikeus edellytti päätöksessään, että XXL:n markkinointiväitteet arvioidaan nyt markkinaoikeudessa uudelleen korkeimman oikeuden esittämien seikkojen perusteella", tiedotteessa todetaan.

Lähde: Kauppalehti