Digitaalinen kaupankäynti jatkaa kasvuaan. Verkko- ja vertaiskaupan kasvun vuoksi merkittävä osa postiasioinnista koskeekin nykyään pakettien noutamista ja lähettämistä. Posti kokosi viimeaikaisista tutkimuksista neljä kehityssuuntaa, jotka yritysten kannattaa sen mukaan ottaa huomioon.

Verkkokaupalla on yhä suurempi rooli suomalaisten arjessa

Vaikka runsas enemmistö suomalaisista asioi edelleen mieluummin perinteisessä liikkeessä kuin verkkokaupassa, ero kaventuu. YIT:n ja Prior Konsultoinnin vuosittain koostaman Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin tuloksissa selkeä ero vuosien 2018 ja 2019 välillä oli se, että yhä useampi kuluttaja kertoi suosivansa verkkokauppaa perinteisen kaupan sijaan. Kasvua oli 8 prosenttiyksikköä. Verkkokaupan kasvusta huolimatta kivijalkakaupasta ostaminen on edelleen selvästi suositumpaa. Sitä suosii 71 prosenttia vastaajista ja verkkokauppaa 18 prosenttia.

”Kasvuun vaikuttavat vaivattomuus ja kivijalkaa laajempi valikoima. Verkkokauppa tuo ison markkinan jokaisen ulottuville. Toki verkkokaupassa on myös edelleen monille kuluttajille uutuudenviehätystä”, kommentoi YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen YIT:n tiedotteessa.

Verkkokauppatoimitusten markkinajohtaja Suomessa on Posti. Postin kesä–heinäkuussa 2019 toteuttaman Suuren verkkokauppatutkimuksen mukaan 23 prosenttia suomalaisista kuluttajista oli ostanut tuotteita verkosta viimeksi kuluneen viikon aikana. Verkosta kaiken tai lähes kaiken ostavien suomalaisten osuus on 10 prosenttia ja kasvaa. Vastaajista 18 prosenttia arvioi ostavansa kaiken tai lähes kaiken verkosta vuonna 2025.

Postin liiketoimintajohtajan Arttu Hollméruksen mukaan kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa.

IRO Research tekee meille kuukausittain analyysiä verkkokauppakäyttäytymisestä, ja tuoreen raportin mukaan liki puolet suomalaisista oli ostanut verkkokaupasta viimeisen kuukauden aikana. Niiden osuus, jotka eivät ole koskaan ostaneet verkosta, on pudonnut alle 10 prosentin. Lisäksi ostokset halutaan yhä useammin tehdä mobiilisti”, Hollmérus sanoo Postin tiedotteessa.

Postin Suuren verkkokauppatutkimuksen mukaan verkko-ostamisen osuus kokonaisostoista kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019 kaikissa tuoteryhmissä lukuun ottamatta ruokaa, juomia ja elintarvikkeita, joiden verkko-ostamisen osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Verkkokaupan suosiota eivät kasvata yksinomaan diginatiivit tai millenniaalit. Klarnan tekemän tutkimuksen mukaan verkkokaupan nopeimmin kasvava asiakasryhmä Suomessa ovat yli 56-vuotiaat. Eniten rahaa verkkokauppoihin käyttävät silti 18–35-vuotiaat. Naiset tekevät 71 prosenttia kaikista verkko-ostoksista Suomessa ja käyttävät 64 prosenttia verkkokaupan rahamäärästä. Miesten kertaostokset ovat kuitenkin noin kolmanneksen naisten tekemiä ostoksia suurempia.

Verkkokauppa menestyy, jos se helpottaa asiakkaan elämää

Vuonna 2019 yhä useampi suomalainen kokeili ruoan ja muiden päivittäistuotteiden verkko-ostamista. Vaikka kasvu alalla on nopeaa, esimerkiksi Ruotsiin ja Britanniaan verrattuna ruoan verkkokauppa on Suomessa vielä marginaalissa.

”Tällä hetkellä ruokakauppa on monelle itsepalveluvarasto. Ihmiset toivovat arkeensa lisää palvelua ja helppoutta sekä toisaalta elämyksiä. Ruoan verkkokauppaa kasvattavat etenkin kiireiset lapsiperheet, jotka haluavat saada ruokaostokset arkisten reittiensä varrelle tai suoraan kotiin”, Hollmérus toteaa.

Moni verkkokauppayritys onkin viime aikoina kokeillut asiakkaiden arkea helpottavia toimitusratkaisuja. Esimerkiksi Pirkanmaan osuuskaupan pilotissa ja uudessa K-ryhmän vastaavassa kokeilussa Vantaalla kuljettaja tuo netistä tilatut elintarvikkeet suoraan asiakkaan jääkaappiin.

Helppous ja ongelmattomuus ovat olennaisia ominaisuuksia myös verkkokaupan käytössä. Svea Ekonomin teettämä tutkimus kertoo, että 45 prosenttia suomalaisista on keskeyttänyt verkko-ostamisen viimeksi kuluneen vuoden aikana, koska se on koettu liian vaikeaksi tai palveluntarjoajalla on ollut teknisiä ongelmia.

Keskeytyksillä on verkkokaupalle merkittäviä taloudellisia seurauksia. 25 prosenttia asiakkaista siirtyi ostamaan tuotteen kilpailijan verkkokaupasta ja 30 prosenttia päätti olla ostamatta tuotetta lainkaan.

Kustannustietoisuus korostuu verkossa

Verkossa tuotteiden hintoja on helppo verrata. Hintojen ja kustannusten merkitys korostui myös Postin Suuren verkkokauppatutkimuksen tuloksissa. Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä heidän ostaessaan tuotteita verkosta, kärkeen nousivat selkeästi ilmoitetut toimituskustannukset. 93 prosenttia suomalaisista kuluttajista pitää niitä joko erittäin tai jossain määrin tärkeinä. Lähes yhtä olennaisina pidetään tarkkoja tuotekuvauksia ja kuvia, edullisia osto- ja toimitushintoja sekä sujuvaa ostokokemusta.

Lisäksi kuluttajilta tiedusteltiin, mitkä toimituksiin liittyvät mahdollisuudet lisäisivät heidän verkko-ostamistaan tulevaisuudessa. Ylivoimaisesti suosituimmaksi tekijäksi nousivat ilmaiset toimitukset.

”Lähes kaksi kolmasosaa suomalaiskuluttajista (63 prosenttia) on kasvattanut ostoskoriaan saadakseen verkko-ostoksilleen ilmaisen kuljetuksen. Monissa kansainvälisissä verkkokaupoissa toimitus onkin aina kuluttajalle maksuton. Ominaisuus on yleistymässä myös Suomessa, mikä tulee osaltaan nopeuttamaan verkkokaupan kasvua”, Hollmérus arvioi.

Vastuullisuuden ja kiertotalouden merkitys vahvistuu

Verkkokaupan vastuullisella toiminnalla on yhä suurempi vaikutus sekä kuluttajien että yritysten ostopäätöksiin. International Post Corporationin (IPC) alkuvuonna 2019 julkaiseman verkkokauppatutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista toivoi verkko-ostoksilleen hiilineutraalia toimitusta, ja jopa 60 prosenttia olisi valmiita maksamaan siitä ylimääräiset 0,10 euroa. Ympäristöystävällisiä pakkauksia ostoksilleen toivoi peräti 79 prosenttia suomalaisista, ja 66 prosenttia ostajista olisi valmiita maksamaan niistä lisähintaa.

Kesäkuussa 2019 Posti ja Gaia Consulting julkaisivat selvityksen, jonka mukaan tuotteen kuljetusreitti valmistusmaasta Suomeen on pääpiirteissään samanlainen riippumatta siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkkokaupasta vai kivijalkakaupasta. Päästöeroja syntyy lähinnä niin sanotun viimeisen kilometrin aikana, eli matkalla jakelukeskuksesta kuluttajalle.

Turhat kuljetukset, noudot ja palautukset kuitenkin lisäävät päästöjä ja pakkausmateriaalien kulutusta. Hollmérus neuvoo kuluttajia vähentämään päästöjä ja säästämään aikaa ohjaamalla toimitukset arkireittiensä varrelle. Verkkokaupat taas voivat vähentää hutiostoksia antamalla tuotteista lisää tietoa sekä tarjoamalla asiakkaille virtuaalisia sovituskoppeja ja muita uusia ratkaisuja.

Esimerkiksi uusista avauksista Hollmérus nostaa Postin Helsingin keskustaan avaaman Boxin, jonka tarkoituksena on palvella muun muassa verkkokauppiaiden kivijalkakauppana ja digipalveluiden testitilana.

Postin ja Gaia Consultingin selvityksen mukaan valtaosa tuotteiden elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy jo valmistusvaiheessa. Kun kuluttaja ostaa käytettyjä tuotteita esimerkiksi vertaisverkkokaupasta tai sosiaalisen median kierrätysryhmistä, tavaroiden elinkaari pitenee ja samalla vältetään uusien tuotteiden valmistuksesta ja Suomeen tuonnista syntyvät päästöt.

Kiertotalousperiaatteella toimiva kulutus kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan. Tori.fi:n lokakuussa 2019 teettämän kyselyn mukaan yli kolme neljäsosaa (76 prosenttia) suomalaisista uskoo ostavansa muutaman vuoden päästä nykyistä enemmän käytettyä tavaraa. Suurin osa tästä kaupankäynnistä on vertaisverkkokauppaa eli kuluttajien välistä kauppaa verkossa.