Johanna Tuuri on nimitetty Ylen yhteiskuntasuhdepäälliköksi ja Janne Saarinen Ylen brändipäälliköksi. Tehtävät ovat uusia ja liittyvät johtamisen uudistukseen, jolla Yle pyrkii varautumaan kiihtyvään toimintaympäristön muutokseen.

Johanna Tuuri siirtyy Yleen SuomiAreenan vastaavan tuottajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja uutistuottajana MTV Uutisissa. Hän aloittaa Ylellä 17. elokuuta.

Yhteiskuntasuhdepäällikön tehtävässä Tuuri rakentaa Ylen sidosryhmäverkostoja ja vastaa yhtiön mediapolitiikasta, käy vuoropuhelua Ylen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja roolista sekä seuraa ja analysoi yhtiön toimintaympäristöä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tuuri kertoo ottavansa tehtävän vastaan avarakatseisena ja innostuneena.

”Pidän tärkeänä ja merkityksellisenä, että pääsen Ylessä edistämään avointa vuoropuhelua kansalaisten, viranomaisten, päättäjien suuntaan ja viime kädessä koko toimialan ja yhteiskunnan välillä”, Tuuri sanoo tiedotteessa.

Yhteiskuntasuhdepäällikkö raportoi strategia- ja asiakkuusjohtaja Marit af Björkestenille.

“Johanna Tuurilla on pitkä ja monipuolinen toimittajatausta, ja hän tuntee sekä suomalaisen yhteiskunnan, vaikuttajat että median toimintaympäristön. Olen erittäin iloinen että Johanna tulee vahvistamaan Yleä tärkeässä yhteiskuntasuhdetoiminnassamme”, af Björkensten sanoo tiedotteessa.

Janne Saarinen siirtyy Yleen markkinointitoimisto SEKistä asiakkuusjohtajan tehtävästä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus monipuolisista ja vaativista brändi- ja viestintäprojekteista. Aiemmin Saarinen on työskennellyt muun muassa Pöyryn viestintäjohtajana.

Brändipäällikön tehtävässä Saarinen vastaa Ylen brändistrategian toteuttamisesta ulkoisesti ja sisäisesti, tukee brändistrategista päätöksentekoa ja kehittää kokonaisvaltaisesti Ylen brändiä.

“Brändit kasvavat ihmisistä ja yhteisestä arvopohjasta. Uskon, että meillä on yhdessä erinomaiset mahdollisuudet säilyttää ja vahvistaa asemaamme, vaikka kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta on kovaa. Luotettava, merkityksellinen ja ajassa elävä mediatalo menestyy myös tulevaisuudessa”, Saarinen sanoo tiedotteessa.

Saarinen aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta. Hän raportoi viestintä- ja brändijohtaja Jere Nurmiselle.

“On hienoa saada Jannen kaltainen kokenut ja näkemyksellinen ammattilainen kehittämään Ylen vahvaa brändiä. Haluamme varmistaa, että sataa vuotta lähestyvä brändi koetaan läheiseksi ja arvokkaaksi myös tulevaisuudessa”, Nurminen sanoo.