Ylen hallintoneuvosto päätti asiasta Yleisradion julkistaman tiedotteen mukaan kokouksessaan 30.5.

Ennakkoarvion perusteella Ylen alueellinen verkkouutispalvelu ei vaikuta kielteisesti alan markkinaan. Ylen hallintoneuvoston mukaan ei myöskään ole säädösten mukaisia perusteita tekstipohjaisen alueellisen uutistarjonnan kieltämiselle.

Hallintoneuvoston mukaan Ylen kuuluu hyödyntää eri teknologioita ja osaltaan edistää verkkopalveluiden käytön kehitystä.

Ennakkoarvioinnin lausunnoissa todetaan, että Ylen alueellisen verkkouutistarjonnan supistaminen tai lopettaminen todennäköisesti tai ainakin mahdollisesti heikentäisi kansalaisten mahdollisuuksia saada alueellisia uutispalveluja.

Hallintoneuvosto esitti, että Yle laatisi linkittämisen periaatteet ja että nämä periaatteet julkaistaan.

Hallintoneuvosto päätti ennakkoarviomenettelyn käynnistämisestä 14.2. Ennakkoarviomenettelyn valmistelivat hallintoneuvoston asiantuntijat asianajaja Ilkka Aalto-Setälä Asianajotoimisto Borenius Oy:stä ja professori Hannu Nieminen.

Arvioinnin yhteydessä pyydettiin lausunnot muun muassa alueellisilta uutistoimijoilta, toimialan etujärjestöiltä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto lta sekä Viestintävirasto lta.