Nuorten käyttämissä palveluissa ykkössijaa pitää hallussaan viestintäpalvelu WhatsApp. Seuraavaksi suosituimpia palveluja ovat YouTube, kuvapalvelu Instagram ja Snapchat. Asia käy ilmi tuoreesta Some ja nuoret 2019 -katsauksesta.

Facebook on kuudenneksi suosituin palvelu. Facebookin käyttö näyttää nyt hiipuvan koko ikäryhmässä. Vuonna 2013 vastaajista 92 prosenttia käytti Facebookia. Vielä vuonna 2016 vastaajista 81 prosenttia käytti Facebookia, nyt lukema on 57 %.

Facebookin ja Snapchatin käyrät ovat melkein päinvastaiset. Snapchatin käyttöaste näyttää romahtavan 23 vuoden jälkeen.

Facebookin käyttöaste nousee hiljalleen kärkitiloille 19 vuoden jälkeen. YouTube ja WhatsApp ovat tasaisesti suosituimmat palvelut melkein jokaisen ikävuoden kohdalla.

24- ja 25 -vuotiaiden kohdalla Facebook on WhatsAppin jälkeen toiseksi suosituin palvelu. Facebook ei ole kuitenkaan enää suosituin palvelu missään ikäryhmässä.

Tutkimustuloksia analysoidessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että yhtiönä Facebook on edelleen sosiaalisen median kentän kiistaton kuningas.

Yhtiö omistaa sekä WhatsAppin että Instagramin, jotka ovat edelleen vankasti nuorten käyttäjien suosiossa.

Sosiaaliseen mediaan erikoistuneen viestintätoimisto Somecon hallituksen puheenjohtaja ja strategi Minna Valtari arvioi aiemmin keväällä M&M:lle, että nuoret ovat teknologian suhteen edelläkävijöitä ja lähtevät helposti hakemaan uusia kanavia, joissa olla aktiivinen.

"Monet nuoret ovatkin siirtäneet aktiivisuuttaan Instagram iin ja ­WhatsApp iin. He kulkevat ikään kuin aaltoina ja haluavat olla ­niissä kanavissa, joissa myös lähimmät ystävät ovat. Facebookissa alkaa ­olla nykyään aika paljon nuorten vanhempia ja jopa isovanhempia. Sehän ei ole silloin nuorille enää niin siisti juttu", Valtari arvioi.

Kiusaamisen määrä kasvanut

Nuoret viettävät eniten aikaa kyselyn mukaan palveluissa Snapchatissa, YouTubessa, Instagramissa, WhatsAppissa, Facebookissa ja Redditissä. Vastaajien mukaan tärkeimmät somepalvelut ovat Snapchat, WhatsApp, Instagram ja YouTube.

Nuoret keskustelevat sosiaalisessa mediassa mieluiten yksityiskeskusteluissa. Kyselyn mukaan reilut 75 prosenttia vastaajista ymmärsi täysin, että sisällöt ovat löydettävissä esimerkiksi Google n haun kautta vuosienkin jälkeen. Luku on pysynyt suurin piirtein samana vuoden 2015 ja 2016 kyselyistä.

Vajaa 25 prosenttia vastaajista on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista sosiaalisen median palveluissa. Kasvua vuodesta 2016 on noin 10 prosenttia. Edelleen vain reilut kaksi prosenttia tunnustaa kiusanneensa varmuudella toisia. Yli 75 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että ei ole millään tavalla kiusannut toisia. Kuitenkin yli 60 prosenttia kertoo nähneessä sosiaalisessa mediassa toisten kiusaamista.

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista haluaisi sosiaalisen median opetusta kouluihin ja oppilaitoksiin. Myös kodin roolia sosiaalisen median opetuksessa tulisi miettiä entistä tarkemmin.

Some ja nuoret 2019 on koko maan kattava, verkkokyselyyn perustuva 13-29 –vuotiaille suunnattu katsaus nuorten sosiaalisen median käytöstä. Kyselyyn vastasi 6 247 nuorta. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä sosiaaliseen mediaan erikoistunut Ebrand Group ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.