Google n omistaman videopalvelu YouTube n pääjohtaja Susan Wojcicki ei ole tyytyväinen EU:n tekijänoikeusdirektiiviin. Erityisesti lempinimellä ”meemikielto” tunnettu artikla 13 saa kovaa kritiikkiä Wojcickin tuoreessa blogikirjoituksessa.

Wojcicki sanoo YouTuben blogissa, että artikla 13 uhkaa tuhansien ihmisten töitä. Hänen mukaansa direktiivi estäisi monien hyödyllisten sisältöjen lataamisen videopalveluun. Esimerkkeinä hän mainitsee erilaiset opetusvideot ja käytännön oppaat, joita YouTubesta löytyy runsaasti.

Wojcickin mainitsemat tuhannet työt viittaavat EU-maiden itsenäisiin artisteihin, yrityksiin ja muihin sisällöntuottajiin. Yhtiö saattaa myös joutua poistamaan pienten tuottajien materiaalia palvelustaan, sillä vastuun ottaminen kaikesta alustalle ladatusta sisällöstä olisi liian suuri bisnesriski.

Meemikielto puraisisi myös miljoonia tavallisia käyttäjiä, jotka eivät tekijänoikeussyistä pääsisi katsomaan direktiivin vastaisia videoita EU-alueella. Muualla maailmassa näkyvillä oleva sisältö jäisi siten EU-maiden asukkailta näkemättä.

Artikla 13 vaatii alustoilta mekanismia, joka suodattaa tekijänoikeuksia rikkovan materiaalin alustalle ladattavasta sisällöstä. Suuri osa YouTuben sisällöstä perustuu olemassa olevien tuotosten muokkaamiseen ja referointiin. Tech Crunchin mukaan ei ole selvää, onko YouTuben nykyinen tekijänoikeuksia valvova Content ID -ominaisuus artiklan vaatimusten mukainen.

Lopuksi Wojcicki kehotti kaikkia itsenäisiä sisällöntuottajia osoittamaan mieltään meemikieltoa vastaan sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #SaveYourInternet.