Lapin yliopisto on luonut globaalin Quality of Working Life QWL -indeksin, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa työelämän laatua ja tehoa ja aikaansaada merkittävät säästöt.

SOL-palvelut on käyttänyt QWL-­indeksiä kolmen vuoden ajan. Sen avulla on saatu hr-toimenpiteet kohdennettua oikeisiin asioihin. Yritys kertoo, että indeksillä on ollut suuri vaikutus.

Indeksi hahmottaa työelämän laatua kolmesta olennaisesta näkökulmasta.

”Turvallisuudentunne on perusasia, jonka pitää olla kunnossa. Toinen alue on yhteenkuuluvuus ja kolmas luovuus, eli se, miten kerätään ideoita ja aloitteita ja kuinka työntekijöitä palkitaan”, SOL-palveluiden kehitysjohtaja Riitta Sirviö kertoo.

OP-Ryhmä on käyttänyt indeksiä osana henkilöstönsä hyvinvointi­kartoitusta jo viiden vuoden ajan. Yrityksessä arvostetaan ­erityisesti indeksin tieteellistä taustaa. Valtakunnallinen mittari mahdollistaa myös tulosten vertaamisen muihin yrityksiin.

”Mittasuhteen saaminen ulkopuolelta on tärkeää, muuten sokeutuu seuraamaan vain omien lukujen kehitystä”, OP-Ryhmän asiantuntija Pia Donoghue sanoo.

Työpaikoilla toteutettavat henkilöstökyselyt ovat kärsineet hatarasta tieteellisestä pohjasta. Lapin yliopiston kehittämä QWL-indeksi perustuu ihmistieteisiin ja motivaatioteorian tutkimukseen.

Haasteena kaupallistaminen

”Haaste on, ettemme osaa kaupallistaa ratkaisua tai paketoida sitä houkuttelevaksi”, Lapin yliopiston dosentti Marko Kesti huokaa.

Ajan kanssa indeksistä voi muodostua globaali standardi.

”Valitettavasti tämä tulee kestämään kauan, sillä markkinat suoltavat jatkuvasti heppoisia ratkaisuja, joihin yritykset lankeavat.”

Nykyisellään henkilöstökyselyiden tekeminen on lähinnä karhunpalvelus sekä yrityksille että työntekijöille.

”Tulokset saattavat osoittaa hyvää työhyvinvointia, vaikka tilanne olisi päinvastainen. Tämä passivoi ja ohjaa kehittämään vääriä ­asioita”, Kesti perustelee.

Kyselyiden tuloksia analysoidaan yleensä tilastomatematiikkaa hyödyntäen.

”Tapahtuu merkittävä virhe! Kysymykset eivät ole samanarvoisia eivätkä vaikutukset lineaarisia”, ­Kesti varoittaa.

”Mikäli fyysinen tai emotionaalinen turvallisuus on uhattuna, se syö suorituskyvyn lähes kokonaan.”

Huonosta kehityskeskustelusta enemmän haittaa kuin hyötyä

Tulosjohtaminen ja johtamisosaamisen puute ovat suurimmat ongelmat työpaikoilla. Moni esimies joutuu toteamaan, ettei hr-käytäntöihin kannata haaskata aikaa.

”Pahinta on, että esimies saattaa olla oikeassa. Esimerkiksi huonosta kehityskeskustelusta on enemmän haittaa kuin hyötyä”, Kesti sanoo.

Esimiestyö on ammattitaitoa vaativa, haastava ja vastuullinen tehtävä.

”Työntekijöiden pitää uskaltaa vaatia hyvää johtamista, mutta muitakin vastuita on. Työntekijän tulee huolehtia asiakkaista ja omasta jaksamisestaan sekä motivoinnistaan.”

Avainasia on hyvän yhteishengen luominen, jossa työntekijät auttavat esimiestä onnistumaan. Työelämän laadulla johtamisessa työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

”Vallalla oleva ajatus johtamisesta ja organisaatiorakenteista ei tue henkilöstön kuuntelua. Edelleen luullaan, että osaaminen ja prosessien järkevyys takaavat kilpailukyvyn”, Kesti huomauttaa.

Lapin yliopiston mukaan laadun parantaminen QWL-mittarin avulla ei lisää kustannuksia, vaan sen myötä sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus vähenevät. Yrityksessä saadaan yhä enemmän liikevaihtoa työntekijää kohti ja tulosta loppuriville. Terve liiketoiminta mahdollistaa paremmat työolot. Syntyy myönteinen kierre, jossa taloudelliset hyödyt voivat olla jopa kymmenkertaiset kustannussäästöihin verrattuna.