Vastuullisuus

Laura Kukkonen 16.5.2018 11:52

Yritykset uskovat: Vastuullisuuteen panostaminen antaa enemmän kuin ottaa

FIBSin kyselyn mukaan yritykset ovat ottaneet kantaa monenlaisiin teemoihin. Useimmin mainittujen joukossa ovat muun muassa ilmastonmuutos, kiertotalous, energiapolitiikka ja työllisyys.

FIBSin kyselyyn vastanneista yrityksistä 61 prosenttia sanoo, ettei pelkää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin, mikäli ne liittyvät omaan liiketoimintaan.

Yritysvastuuverkosto FIBS on selvittänyt kyselyllä, mitä mieltä yritykset ovat vastuullisuuden kannattavuudesta.

Yritysvastuu 2018 -selvityksen vastaajayrityksistä 81 prosenttia sanoo, että vastuullisuudesta saadut liiketoimintahyödyt ovat suurempia kuin siihen käytetyt resurssit.

Erityisesti suurissa, eli yli 200 miljoonan euron liikevaihtoa tekevissä yrityksissä vastuullisuuden hyödyt nähdään panostuksia suurempia. Näissä yrityksissä hyötyjä näkee 88 prosenttia yrityksistä. Pienemmissä yrityksissä osuus on 73 prosenttia.

FIBSin johtava asiantuntija Siru Sihvonen kommentoi, että vastuullisuuden noususta voidaan kiittää kuluttajia, sijoittajia ja muita yrityksten sidosryhmiä.

"Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta. Ne yritykset, jotka ovat oikeasti kuunnelleet asiakkaitaan, ja panostaneet systemaattisesti vastuullisuuteen esimerkiksi kehittämällä hankintakäytäntöjään, alkavat nyt nähdä työn tulokset viivan alla", Sihvonen sanoo tiedotteessa.

Vastuullisuuskriteerit omissa hankinnoissaan huomioivien yritysten osuus oli kyselyn mukaan 73 prosenttia. Noin puolet kertoo panostavansa lapsi- ja pakkotyövoiman torjuntaan. Kaikkiaan 85 prosentilla yrityksistä on koko toiminnan kattava eettinen toimintaohjeisto.

Kun vastuullisuus tuo liiketoimintahyötyjä, alkaa se väistämättä kiinnostaa myös yritysten ylempää johtoa. Kyselyn mukaan 78 prosenttia yrityksistä käsittelee yritysvastuukysymyksiä johtoryhmässä. Joka toinen yritysvastuusta vastaava johtaja tai päällikkö on mukana keskusteluissa.

Suurin osa yrityksistä sanoo, ettei pelkää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Silti vain 14 prosenttia kertoo todella ottavansa kantaa yrityksen arvojen kannalta olennaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Vain kuusi prosenttia taas tarttuu hasteisiin, jotka eivät kuulu suoraan yrityksen liiketoiminnan ydinalueisiin.

Sihvonen pohtii vastuullisuuden asemaa yrityksissä ja organisaatioissa jatkossa.

"Näemmekö tulevaisuudessa entistä vaikutusvaltaisempia vastuullisuusjohtajia, vai tuleeko vastuullisuus integroitumaan koko liiketoimintaan ja osaksi jokaisen johtajan työtä ja ajattelutapaa? Tämä on yksi tulevien vuosien kiinnostavia kehityskulkuja."

FIBSin Yritysvastuu 2018 –selvitys on tehty vuodesta 2013. Tämän vuoden tutkimuksen toteutti T-Media ja siihen osallistui 185 toimitusjohtajaa sekä yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä. Haastattelut tehtiin tammi-huhtikuussa.