Tietoliikennekonserni DNA on liittynyt mukaan Solita n kokoamaan IoT-eskosysteemiin, johon kuuluvat ennestään muun muassa Haltian, Virelabs, ElfGroup, Testimate, Unseen Technologies, AWS, Kaltiot, IBM, Azure, Tableau ja Wazombi Labs.

IoT on lyhenne termistä Internet of Things, joka tunnetaan suomeksi nimellä esineiden internettinä. IoT-ratkaisujen avulla laitteista on mahdollista kerätä ja ohjata tietoa tietoliikenneyhteyksien kautta.

IoT-ratkaisuissa keskeistä on, että useammat eri laitteet ovat suoraan yhteydessä verkkoon ilman erillisiä kytkentälaitteita.

Solitan kokoaman IoT-ekosysteemin tavoite on auttaa rikastamaan asiakasyrityksen olemassa olevaa toimintaympäristöä toimivaksi IoT-kokonaisuudeksi tarjoamalla palveluita ja tuotteita, joita asiakas tarvitsee esimerkiksi testaamiseen, tekoälyn hyödyntämiseen, datan keräämiseen, analytiikkaan, visualisointiin kuin pilviratkaisuihin.

DNA:n roolina kokonaisuudessa on tuoda asiakasyrityksille nopea ja luotettava pääsy sensoridataan kaikkialla Suomessa sekä kansainvälisesti IoT World Alliancen tukemana. DNA kuuluu allianssiin ainoana suomalaisena teleoperaattorina.

Allianssin tuki ja DNA:n IoT liittymien hallintaan valjastettu Ciscon Jasper-alusta mahdollistavat suomalaisille yrityksille väylän kansainvälisille markkinoille.

Solitan IoT-liiketoiminnasta vastaava Janne Siltari kertoo, että tarjottujen ratkaisujen kautta pyritään nopeuttamaan asiakasyritysten liikkeellelähtöä ja saamaan erilaiset pilotti- ja kokeiluhankkeet käyntiin mahdollisimman saumattomasti. Siltarin mukaan kokeiluhankkeita on saatu nopeimmillaan käyntiin viikossa.

"Yritykset ymmärtävät jo hallussaan olevan datan potentiaalin, mutta laitteiden, tuotteiden ja palveluiden kytkeminen luotettavilla yhteyksillä käytössä oleviin järjestelmiin vaatii usein ennakoitua enemmän sekä aikaa että resursseja tutustua teknologioihin, kumppaneihin ja palvelualustoihin", Siltari toteaa.

5G mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja

Siltarin mukaan yksinkertaiset IoT-ratkaisut ovat usein parhaita ja tuovat lisäarvoa yritysten arkeen.

"Palvelumuotoilun, analytiikan ja koneoppimisen avulla näitä hyötyjä pystytään moninkertaistamaan ja toimintoja kehittämään vielä huikeasti eteenpäin."

Luotettavat ja automatisoidusti hallittavat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä myös IoT-toteutuksissa, sillä yritys saattaa esimerkiksi haluta IoT-toteutuksen samanaikaisesti satoihin kohteisiin. Kaikkiin kohteisiin on tällöin asennettava anturit ja anturit yhdistettävä verkkoon.

DNA:n yritysliiketoiminnassa IoT Connectivity -palveluista vastaavan johtajan Esa Kinnusen mukaan Suomeen asennetaan lähivuosina miljoonia uusia verkkoon liitettäviä älylaitteita. DNA on ottanut IoT-palveluissaan jo käyttöön 5G-verkon tasoisia elementtejä.

5G:llä tarkoitetaan 2020-luvulla käyttöön otettavia mobiileja tiedonsiirtojärjestelmiä. 5G mahdollistaa aiempaa 4G:tä tehokkaammin muun muassa virtuaalitodellisuuden, verkottuneen liikenteen ja IoT-ratkaisujen kehittämisen.

"Haluamme auttaa tarjoamaan suomalaisyrityksille täysin uudenlaista IoT-palvelumallia, joka vauhdittaa uuden teknologian hyödyntämistä ja sitä kautta yritysten menestystä", Esa Kinnunen toteaa tiedotteessa.

IoT-ratkaisujen avulla yritykset pystyvät säästämään työaikaa ja kustannuksia sekä parhaimmillaan luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun ne automatisoivat, ennakoivat ja paikantavat erilaisia toimintoja.

"Palvelumuotoilun menetelmillä on paljon annettavaa usein liiankin teknologiakeskeisesti etenevään IoT-liiketoimintakehitykseen. Teknologiaan keskittymisen sijasta tarvitaan kykyä nähdä uudet mahdollisuudet kokonaisuudessa ja kykyä vauhdittaa toimintatapojen muutosta ja uusien teknologioiden omaksumista", Janne Siltari arvioi.

Solita työllistää 650 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Singaporessa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 58,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,4 miljoonaa euroa.

DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa työskentelee reilut 1 600 työntekijää.