Noin 70 prosenttia yritysjohtajista arvioi, että Suomen hallituksen teot eivät edistä heidän yrityksensä menestystä tai innovointia. Asia käy ilmi Kolsterin Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Ainoastaan viisi prosenttia vastaajista katsoo, että hallituksen teot edistivät heidän yrityksensä kasvua. Vastaajien edustamista yrityksistä 60 prosenttia on saanut Business Finlandin tukea.

Yritysten mielestä innovaatiotoiminta on tärkeä menestystekijä, ja erityisesti näin ajattelee Business Finlandilta tukea saaneiden yritysten johto. Vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että suomalaisyritykset ovat jämähtäneet paikoilleen innovaatioiden kaupallistamisessa.

”Kun 93 prosenttia vastaajista pitää suomalaisia heikkoina kaupallistamaan innovaatioita, asia pitäisi korjata kiireesti ja jämäkästi. Kaupallistamisosaamisella määrittelemme kulmakertoimen innovaatioinvestoinneillemme. Jos osaaminen on hyvää, innovaatiot tuovat nopeasti takaisin siihen käytetyt lainamiljoonat, ja koko yhteiskunta hyötyy. Innovaatiot happanevat hyllyihin, kun niitä ei saada asiakkaiden käyttöön maailmalla”, Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo sanoo tiedotteessa.

Parhaiten suomalaisyritysten innovointia ja menetystä tuki vastaajien mielestä korkeakoulujen rahoituksen lisääminen, sillä 83 prosenttia vastaajista pitää korkeakoulujen tutkimusrahoitusta erittäin tai melko tärkeänä. Vastaajat myös katsovat, että myös nykyistä joustavammat työmarkkinat auttaisivat innovointia, mutta oppivelvollisuuden pidennyksellä taas ei olisi merkitystä.