Verkkovideoiden käyttö markkinoinnissa on yrityksille jo itsestään selvää, käy ilmi Mainostajien Liiton kyselystä. Vastaajista 98 prosenttia hyödyntää verkkovideoita.

60 prosenttia kertoo panostavansa verkkovideoihin tänä vuonna viime vuotta enemmän. Videoiden osuus markkinoinnin ja viestinnän kokonaisbudjetissa jää useimmissa yrityksissä kuitenkin vielä 2-10 prosenttiin.

Yritysten mukaan suurin haaste verkkovideoiden kanssa on erottuminen, kun alustana on jokin muu kuin oma kanava. Yritykset käyttävät kanavista eniten YouTube a ja omia sivujaan. Kolmanneksi suosituin kanava on Facebook. Instagram in ja Vimeo n osuus on vielä huomattavasti pienempi.

Suurin osa yrityksistä toteuttaa videot yhdessä esimerkiski videotuotantoihin erikoistuneen toimiston tai mainos- tai viestintätoimiston kanssa.

"Yleisesti mainostajat kaipaavat nopeaa ja kustannustehokasta videotuotantoa. Vain 10 prosenttia vastaajista tekee videoita kokonaan itse", Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski sanoo tiedotteessa.

Bloggaajayhteistyö lisääntyy

Yritykset ovat myös lisänneet yhteistyötä ulkopuolisten bloggaajien kanssa. Vuonna 2012 bloggaajayhteistyötä teki 40 prosenttia Mainostajien Liiton jäsenyrityksistä, mutta nyt yhteistyötä tekee 60 prosenttia. Myös yritysten omat blogit ovat lisääntyneet jonkin verran.

Yhteistyö on useimmiten tiedon ja tuotenäytteiden lähettämistä. Kumppanuusmarkkinointi on lisääntynyt jonkin verran, mutta kutsut tilaisuuksiin ovat vähentyneet.

"Markkinointia blogeissa koskevan Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksen ja Mainostajien Liiton suosituksen tunnettuudessa olisi vielä parantamisen varaa", Hanski-Pitkäkoski sanoo tiedotteessa.

Noin puolet yrityksistä hoitaa bloggaajayhteistyön itse. Viestintätoimistoon luottaa joka neljäs yritys.

Mainostajien Liiton kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa 130 markkinointi- ja viestintäpäättäjää.