Suuri osa suomalaisista yrityksistä pitää vastuullisuutta olennaisena osana toimintaansa. Erittäin olennaista vastuullisuus on vähintään puolelle yrityksistä energiateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, kone- ja metalliteollisuudessa, liike-elämän palveluissa, rakentamisessa, tukku- ja vähittäiskaupassa ja kemianteollisuudessa.

Tämä ilmenee yritysvastuuverkosto FIBSin yritysvastuututkimuksesta 2017. Tutkimukseen osallistui 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa.

Lähes jokainen yritys arvioi, että vastuullisuuden merkitys kasvaa seuraavana viitenä vuonna. Kaksi kolmasosaa arvioi, että vastuullisuuteen suunnatut resurssit lisääntyvät.

Avainasemassa on tietysti yrityksen yli johto, joka määrittelee, sitoutuuko yritys vastuullisuuteen. Myös henkilöstö täytyy saada mukaan. Tärkeää olisi saada myös hallitukset ymmärtämään yritysvastuuta. Ei hyvältä kuulosta, kun vain joka kolmannen yrityksen hallituksen jäsenistä vähintään yksi hallitsee yritysvastuukysymykset.

EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista tuli voimaan tänä vuonna. Se velvoittaa kaikki suuret, yli 500 ihmistä työllistävät yritykset raportoimaan vastuullisuudesta. Yritysten täytyy antaa selvitys siitä, miten ne edistävät työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä työntekijöiden osallistumista, ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption torjuntaa. Suomessa raportointivelvoite koskee noin sataa yritystä.

Tilintarkastusta, veropalveluita ja liikkeenjohdon konsultointia tar- joavan PwC :n yritysvastuubarometrin mukaan suurin osa raportointi­velvollisuuden piirissä olevista yrityksistä raportoi jo nykyisin numeerista tietoa yritysvastuun eri osa-alueista. Riskeistä ja niihin liittyvistä toimista raportoi vasta alle 40 prosenttia yrityksistä.

Arvonluontia kuvaavien yritysten määrä on kasvanut. Yritykset pyrkivät kuvaamaan yhä enemmän numeerisesti muitakin pääomalajeja kuin taloudellisia. Barometrin mukaan toimitusketjun vastuullisuuden ja ihmisoikeuksien asema vakiintuvat yritysvastuun johtamisessa ja siitä raportoinnissa.

Jos yritys haluaa pysyä kannattavana, sen täytyy toimia vastuullisesti, olipa kyse sitten pienestä tai suuresta. Sitä yrityksiltä edellyttävät yhä useammat asiakkaat ja sijoittajat.

Joskus suurimmat syyt voivat olla hyvän tekeminen tai henkilö- kohtainen palo asiaan kuten Markkinointi & Mainonta -lehden jutussa kertoo juupajokelaisen Lunette n toimitusjohtaja Heli Kurjanen. Tosin Afrikka on Lunettelle myös kasvava markkina-alue. Hyväntekeväisyysprojektien avulla yritys kartuttaa ymmärrystä Itä-Afrikan markkinoista.

Teksti on julkaistu Markkinointi & Mainonta -lehdessä 21/2017.