Kommentti

Elina Hakola 14.3. 11:06

Liity kansanliikkeeseen, mutta älä viherpese

Outi Järvinen
Elina Hakola on Talouselämän ja M&M:n toimittaja.

Muovi puhuttaa nyt kaikkia. Roskan, krääsän ja jätteen määrä, ilmastonmuutos ja tulevaisuuden ongelmat aiheuttavat aitoa ahdistusta.

Nyt meneillään oleva ruokabloggaajien ideasta lähtenyt Muoviton maaliskuu -kampanja on loistava. Arjen vinkit ja keinot havainnoida omaa jätemääräänsä on tervetullutta tietoa monille maailmantuskaa kokeville.

Neuvojia on liittynyt mukaan monia, ja osa vinkeistä on vaivalloisia toteuttaa, osa ristiriitaisia tai yksioikoisia näkemyksiä, mutta tavoite on hyvä.

Muovitonta kuukautta on vietetty Facebook-vetoisesti ennenkin. Syyskuussa 2014 Muoviton syyskuu -kampanja levisi ja ainakin julkisuuden henkilöistä rap-artisti Musta Barbaari kertoi luopuvansa muovikasseista kuukaudeksi, ja Anna Puun kerrottiin luopuvan turkkilaisesta jogurtista sen muovipakkauksen vuoksi.

Vuoden 2014 Facebook-tempausta ei jäänyt elämään pidempikestoiseksi ilmiöksi, mutta ennustan, että Muoviton maaliskuu -kampanjan laineet lyövät pidempään. Ympäristöarvot, vastuullisuus, kiertotalous ja kestävä kehitys ovat edenneet neljässä vuodessa harppauksin.

Enää talkoisiin eivät osallistu vain tiedostavat kuluttajat, vaan yritykset ja päättäjät ovat ottaneet ympäristöarvot ja kierrätykset asialistalleen.

Vuonna 2016 EU loi pakkausjätedirektiivin, jonka mukaisesti EU-maat voivat päättää keinoista, joilla muun muassa muovikassien kulutusta vähennetään.

Kuluvan vuoden tammikuussa Euroopan komissio kertoi muovistrategiastaan, jonka tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan haittoja sekä tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä parempaa tuotesuunnittelua. EU-markkinoilla olevien muovipakkausten tulee olla kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä.

EU:n tarkoitus on tukea myös kierrätykseen ja korvaaviin materiaaleihin sisältyviä liiketoimintamahdollisuuksia, kiertotalouden innovaatioita ja investointeja.

EU on tosissaan, ja yritykset ovat nähneet liiketoiminnallisen järjen ja pakon miettiä toimintatapojaan.

Muoviton maaliskuu -kampanjan tyyppiset tempaukset ovat yrityksille hyvä mahdollisuus osallistua keskusteluun parempien arjen valintojen puolesta sekä tuoda esiin omia arvojaan.

Sanojen lisäksi tarvitaan tekoja ja kampanjat antavat mahdollisuuden kokeilla itselle luontevaa tapaa toimia.

Vaarana on kuitenkin viherpesu. Vaate- ja tekstiilialan yritykset ovat perustaneet käytettyjen vaatteiden ja tekstiilien keräyksiä, joita vastaan saa alekupongin seuraavia ostoksia varten. Tekstiilikeräys on hieno asia, koska tekstiilien kierrätykseen on huonosti vaihtoehtoja.

Mutta esimerkiksi H&M:n vaatekeräystä on kritisoitu muun muassa siitä, että niiden tarkoitus on myydä lisää tekstiiliä, jota ihminen ei välttämättä tarvitse, eikä aidosti vähentää roinan määrää maailmassa. Samalla yhtiön muut kestämättömät tai ristiriitaiset toimintatavat ovat nousseet esiin.

Toisten tunteilla ei saa leikitellä. Ihmisten ympäristöstä ja maailmantilasta johtuva ahdistus on aitoa, joten viherpesu ja puolivillaiset totuudet tuntuvat kuluttajista loukkauksilta ja syövät pohjaa koko asialta ja väitetyiltä arvoilta. Mielipahan korjaamiseen voi mennä vuosikausia.