Kommentti

Juhana Rossi 12.3. 12:39

Mikä on totuus mainosalan tulevaisuudesta?

Juhana Rossi

Totuus pohdituttaa ihmisiä aina. ”Mikä on totuus?” kysyi maaherra Pontius Pilatus Johanneksen evankeliumin 18. luvun 38. jakeessa.

Pari tuhatta vuotta myöhemmin kuuluisa mainostoimistokonserni McCann perusti vuonna 1912 mainonnan määritelmän totuudelle. Yhtiö määritteli missionsa ottamalla käyttöön iskulauseen ”Truth Well Told” eli ”Totuus hyvin kerrottuna”.

Iskulause on yhä prominentisti esillä McCannin kotisivuilla. Yhtiön mukaan Totuus hyvin kerrottuna -filosofia tarkoittaa sitä, että “bränditotuudet voivat toimia katalyyttina ja tuottaa väkeviä ideoita, jotka menestystä, koska ne auttavat brändejä toimimaan merkitsevässä roolissa ihmisten elämässä”.

Kotisivuilleen McCann on kerännyt 12 totuutta erilaisista mega- ja mainonnan trendejä sivuavista aiheista. Yhdessä kirjoituksessa pohditaan sitä, mikä on totuus mainosalasta.

Joiltain osin totuudet ovat armottomia: 70 prosenttia artikkelia varten tehtyyn kyselyyn vastanneista mainonnan ammattilaisista oli sitä mieltä, että parhaimmat mainokset on jo tehty.

Kyselyssä eniten kannatusta sai näkemys, jonka mukaan parhaimmat mainokset tehtiin 1960-luvulla. Sitä kannatti 27 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten kannatusta eli 24 prosenttia sai näkemys, jonka mukaan parhaat mainokset tehdään tulevaisuudessa.

Tällainen nostalgisointi ja verraten pessimistinen näkemys tulevasta vaikuttaa myös siihen, kuinka houkuttelevana nuoret näkevät mainosalan työnantajana. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia oli sitä mieltä, että mainosalalla on vaikeuksia houkutella lahjakasta työvoimaa.

En tiedä, onko tilanne niin kielteinen kuin kyselyn tulokset viittaavat. Se on totuus, että toimialojen houkuttelevuus vaihtelee niiden kasvunäkymien mukaan.

Painettuun sanaan perustuva viestintä on esimerkiksi minusta hieno toimiala, mutta en suosittelisi kenellekään nuorelle ihmiselle oman ammatillisen tulevaisuuden rakentamista painettuun sanaa perustuvalle viestinnälle, koska viestintä digitalisoituu hyvää vauhtia.

Entäpä mainonnan tulevaisuus? Mainonta kaikkine ulottuvuuksineen on osa kulttuuria. Tässä mielessä minua ilahduttaa ja kiehtoo niin aukeaman ilmoitus aikakauslehdessä kuin hyvin toteutetut verkkosivut. Eri asia sitten, kuinka pitkään enää edes fiksusti toteutettuja verkkosivuja tehdään.

Yksi kriittisesti mainontaa arvioinut kommentaattori on todennut, että tulevaisuudessa mainonnasta tulee yhä enemmän pienituloisten verotusta, kun kuluttajat voivat ostamalla karttaa mainoksia. Samaan aikaa digitaalinen mainonta keskittyy kahdelle yhtiölle: Facebookille ja Googlelle.

Liekö tämä totuus? En tiedä. Vastausten puuttuessa selailen mielelläni 1960-luvun amerikkalaisia aikakauslehtiä ja katselen niiden mainoksia. Ne eivät kerro totuutta ihmisestä, mutta ne kertovat, miten hyvä elämä määriteltiin mainonnan kultakaudella.